DOBRO DOŠLI

Ovaj sadržaj možete pronaći u menadžeru sadržaja - prvi alat levo blog

Ovaj sadržaj je postavljen kao modul, nije objavljen pa neće biti izlistan u pregledu kategorije ili blogu.

Ovo dugme je link

Link može biti prikazan kao dugme ako mu podešavanju odaberete željenu klasu.

Link kao dugme

Prvi koraci

Kako koristiti osnovne dizajn predloge koje ste odabrali.
Prvo pripremite slike i tekstove vaših sadržaja. Zatim pošaljte slike na server. Pripremite slike za slider i njih takođe pošaljte na server. Tek kada ste pripremili SVOJE sadržje možete pristupiti pravljenju sajta! Identifikujte mesta na kojima želite da objavite neki od vaših sadržaja i jednostavno pronađite odgovarajući sadržaj i izmenite tekst i sliku vašim sadržajem. Naravno možete i naslove da zamenite svojim, kako bi se kasnije lakše snašli.