Dimenzije slika 1170px / 480px
Slajder je prilagodljivih dimenzija pa je pogodan za sve pozicije u dizajnu
Fotografije možete pronaći u menadžeru datoteka
Najvažnije je da upišete dimenzije slika i da slike budu iste veličine
Redosled možete izmeniti po želji tako što ćete prevući slike na željene pozicije

SADRŽAJI I MODULI!

Moduli su pisani sadržaji koji nisu objavljeni. Ukoliko sadržaj objavite on će biti prikazan i u blogu (dinamički sadržaji). Bilo koji pisani sadržaj možete postaviti na bilo koju poziciju u dizajneru. On će tada biti prikazan kao statički sadržaj na tom mestu. Pored modula postoje više mogućnosti za postavljanje sadržaja na statičko mesto na sajtu i te mogućnosti su date u dizajneru.

 

FOTOGRAFIJE

Ikonice se mogu firmatirati kao tekst, poravnanje, boja, veličina.

 

ICONS

Ikonice su pogodne za dopunjavanje sadržaja.

 

WORLD

Ovaj sadržaj na početku ima ikonicu globusa. U pitanju je glyph ikonica i možete joj promeniti boju, veličinu pa i samu ikonicu. Kliknite na ikonicu i pojaviće se dugme sa kapljicom. Klikom na dugme se otvara dialog u kojem možete odabrati neku drugu grafiku.

Prvi koraci

Kako koristiti osnovne dizajn predloge koje ste odabrali.
Prvo pripremite slike i tekstove vaših sadržaja. Zatim pošaljte slike na server. Pripremite slike za slider i njih takođe pošaljte na server. Tek kada ste pripremili SVOJE sadržje možete pristupiti pravljenju sajta! Identifikujte mesta na kojima želite da objavite neki od vaših sadržaja i jednostavno pronađite odgovarajući sadržaj i izmenite tekst i sliku vašim sadržajem. Naravno možete i naslove da zamenite svojim, kako bi se kasnije lakše snašli.

man_in_cafe.jpg

Sadržaj sa slikom

Ovaj pisani sadržaj sadrži pored teksta i sliku. Slika izgleda kao krug, ali je zapravo obična fotografija. Ovo je postignuto dodavanjem "img-circle" klase za datu sliku.

man_in_cafe.jpg

Efekat okrugle slike

Ovaj efekat možete postići odabirom klase u podešavanju slike. 

Podešavanje slika

man_in_cafe.jpg

Prilagodljive slike

Slike mogu imati i "img-responsive" klasu. Ovo omogućava slikama da budu prikazane u punoj veličini na ekranima i pozicijama gde je to moguće, a na manjima da budu umanjene. Na ovaj način Vaši posetioci sa mobilnih uređaja mogu da pregledaju ovaj sadržaj bez uveličavanja i smanjivanja strane.

Copyright © 2016 XLeco demo design